Chcesz poznać ciekawych ludzi?

Dołącz do Nas

Egzaminy zewnętrzne

admin włącz . Opublikowano w Uncategorised

informacja
o wnioskach
z wyników
badań
diagnostycznych
przeprowadzonych
w marcu
i
grudniu
2022
r.
informacja
o wnioskach
z wyników
badań
diagnostycznych
przeprowadzonych
w marcu
i
grudniu
2022
r.

Informacja o wnioskach z wyników badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i w grudniu 2022 r

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/wnioski-z-badan-diagnostycznych-przeprowadzonych-w-marcu-i-grudniu-2022-r/

Opracowany na podstawie tych wniosków materiał(17.) dla uczniów i   nauczycieli zawierający rekomendacje egzaminatorów języka polskiego dla uczniów oraz 3   ocenione wypracowania na poziomie podstawowym(dobre prace „wzorcowe”):

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/materialy_dodatkowe/20230315%20Materia%C5%82y%20dodatkowe%2017_Rekomendacje%20i%20przykladowe%20ocenione%20wypracowania.pdf