Chcesz poznać ciekawych ludzi?

Dołącz do Nas

Egzaminy

 Informacja o egzaminie zawodowym w roku szkolnym 2021/2022

 


 

  Harmonogram przeprowadzania egzaminu zawodowego - komunikat dyrektora CKE

 

   Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2021-2022 Sesja Lato 2022

 

   Komunikat o przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w cz. pisemnej -PP2019

 

   Komunikat o przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w cz. praktycznej -PP2019

 

 


 

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2021/2022

 

 

KLASY 3 TECHNIKUM

 

 

KLASY 3 BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

 

 

 

Sesja Lato 2022 (czerwiec-lipiec 2022)

Formuła 2019 (kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r.) – kwalifikacje trzyliterowe

  1. Część pisemna – Termin główny: 2 – 7 czerwca 2022 r.
  1. Część praktyczna

Model „d” 1 czerwca 2022 r.

Model „wk” 11 i 12 czerwca 2022 r. (miejsce egzaminowania: szkoła, zawód: technik informatyk)

Model „w” 1 – 19 czerwiec 2022 r. (miejsce egzaminowania: Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu, zawody: technik budownictwa, technik elektronik, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz)

Szczegółowy harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – formuła 2019 dostępny jest na stronie cke.gov.pl - Komunikat o harmonogramie-aktualizacja dla PP2019

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/4.2021_PP2019_EZ-%20aktualizacja%20ostateczna%20-4.04.2022.pdf

  1. Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego dla sesji czerwiec-lipiec 2022– 31 sierpnia 2022 r.
  2. Termin przekazania szkołom certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji czerwiec-lipiec 2022– 7 września 2022 r.

Podane godziny to czas rozpoczęcia egzaminu. Do sali egzaminacyjnej należy zgłosić się co najmniej 30 minut wcześniej.

Kwalifikacja/ zawód

Nazwa Kwalifikacji

Godzina rozpoczęcia części pisemnej

Godzina rozpoczęcia części praktycznej

BUD.01 - TB

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

(część pisemna egzaminu przeprowadzana na stanowiskach komputerowych)

02.06 - 8.00

(11 zdających

3 TBg)

           10.00

(11 zdających

3 TBg)

           12.00

(10 zdających

3 TBg)

03.06 - 8.00

(10 zdających

3 TBp)

           10.00

(10 zdających

3 TBp)

           12.00

(9 zdających

3 TBp)

miejsce egzaminu: sala 155

cześć praktyczna od dnia 06.06 godz. 8.00 do 14.06 godz. 17.00 ( zmiany 3-osobowe)  

miejsce egzaminu: CKZ sala 28      

ELM.02 - TE

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

(część pisemna egzaminu przeprowadzana na stanowiskach komputerowych)

02.06 - 8.00

(8 zdających)

           10.00

(7 zdających )

miejsce egzaminu: sala 60

cześć praktyczna od dnia 03.06 godz. 8.00 do 04.06 godz. 12.30    

miejsce egzaminu: CKZ sala 11

INF.02 - TI

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

(część pisemna egzaminu przeprowadzana na stanowiskach komputerowych)

02.06 - 8.00

(8 zdających

3 TEI)

           10.00

(8 zdających

3 TEI )

miejsce egzaminu: sala 110

03.06 - 8.00

(9 zdających

3 TI)

           10.00

(8 zdających

3 TI)

miejsce egzaminu: sala 110

11.068.00

( 6 zdających

3 TEI)

             12.30

( 6 zdających

3 TEI)

             17.00

( 4 zdających

3 TEI)

12.068.00

( 6 zdających

3 TI)

           12.30

( 6 zdających   3 TI)

             17.00

( 5 zdających   3 TI)

miejsce egzaminu: sala 155

MOT.05 -TPS

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

(część pisemna egzaminu przeprowadzana na stanowiskach komputerowych)

06.06 - 12.00

(7 zdających )

           14.00

(7 zdających )

miejsce egzaminu: sala 110

08.06 –8.00

             12.30

             17.00

09.06 – 8.00

           12.30

miejsce egzaminu: CKZ sala 19

   MEC. 05- TM

Użytkowanie obrabiarek skrawających

(część pisemna egzaminu przeprowadzana na stanowiskach komputerowych)

06.06 - 12.00

(7 zdających )

           14.00

(7 zdających )

miejsce egzaminu: sala 60

09.06 –8.00

           12.00

           16.00

10.06 – 8.00

             12.00

miejsce egzaminu: CKZ sala 8

MOT.05  -

3 mk i 3 mś

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

(część pisemna egzaminu przeprowadzana na stanowiskach komputerowych)

06.06 - 8.00

(13 zdających   3 mk)

           10.00

(12 zdających 3 mk)

miejsce egzaminu: sala 155

06.06 - 8.00

(6 zdających   3 mś)

           10.00

(5 zdających   3 mś)

miejsce egzaminu: sala 110

cześć praktyczna od dnia 09.06 godz. 17.00 do 15.06 godz. 17.00    

          

miejsce egzaminu: CKZ sala 19

        

MEC.08 - 3 mś

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

06.06 - 8.00

(6 zdających   3 mś)

           10.00

(6 zdających   3 mś)

miejsce egzaminu: sala 60

07.06 – 8.00

             12.00

             16.00

08.06 – 8.00

          

miejsce egzaminu: CKZ sala 12


Część praktyczna egzaminu przeprowadzana w CKZ w Sierpcu:

Na poszczególne zmiany (godziny rozpoczęcia egzaminu) uczniowie przychodzą zgodnie z listą w dzienniku (alfabetycznie) po 3 osoby.

W przypadku kwalifikacji BUD.01 (klasy 3 TBg i 3 TBp) oraz MOT.05 (Branżowa Szkoła I stopnia) uczniowie podzieleni są alfabetycznie, ale nie według listy uczniów danej klasowych.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2021/2022

ABSOLWENCI TECHNIKUM

Sesja Lato 2022 (czerwiec-lipiec 2022)

Formuła 2017 (kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach

z 31 marca 2017r.) – kwalifikacje dwuliterowe

  1. Część pisemna – 21 czerwca 2022 r.
  1. Część praktyczna

Model „d” 20 czerwca 2022 r. (miejsce egzaminowania: szkoła)

Szczegółowy harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – formuła 2017 dostępny jest na stronie cke.gov.pl - Komunikat o harmonogramie-aktualizacja dla PP2017

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2.2022_PP2017_EPKwZ_ostateczna_aktualizacja%2030_12_2021.pdf

  1. Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec-lipiec 2022– 31 sierpnia 2022 r.
    1. Termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec-lipiec 2022– 7 września 2022 r.

Podane godziny to czas rozpoczęcia egzaminu. Do sali egzaminacyjnej należy zgłosić się co najmniej 30 minut wcześniej.

Kwalifikacja/ zawód

Nazwa Kwalifikacji

Godzina rozpoczęcia części pisemnej

Godzina rozpoczęcia części praktycznej

BD.29 - TB

Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

-

Technikum nr 15 w Zespole Szkół Budowlano-Technicznych w Łodzi

21.06

godz. 10.00

(2 zdających)

BD.30 - TB

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

21.06 –

godz. 12.00

(3 zdających)

(sala 160)

20.06 –

godz. 9.00

(4 zdających)

(sala 154)      

EE.08 - TI

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

21.06 –

godz. 10.00

(1 zdający)

(sala 154)

Technikum w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Żurominie

EE.09 - TI

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

21.06 –

godz. 14.00

(3 zdających)

(sala 154)

23.06 –

godz. 8.00

(9 zdających)

(sala 60)

MG.43 -TPS

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

-

20.06 –

godz. 13.00

(2 zdających)

(sala 160)

RL.09 - TOŚ

Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

-

20.06 –

godz. 13.00

(5 zdających)

(sala 160)

MG. 19 - TM

Użytkowanie obrabiarek skrawających

-

CKZ w Sierpcu

22.06 –

godz. 8.00 (sala 18)

WAŻNE INFORMACJE:

- Pamiętajcie o dowodach osobistych, a także punktualnym, zgodnym z harmonogramem przybyciu na egzamin.

- Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych oraz może mieć kalkulator prosty.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2019%20-ok.pdf

W części praktycznej każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, w zależności od kwalifikacji.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/4.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2019%20-ok.pdf

- Możecie na egzamin przynieść własną butelkę z wodą.