Chcesz poznać ciekawych ludzi?

Dołącz do Nas

BĄDŹ ŚWIADOMY BĄDŹ BEZPIECZNY

czwartek, 13 kwiecień 2023 12:09
BĄDŹ ŚWIADOMY BĄDŹ BEZPIECZNY

W dn. 14.03.2023 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w szkoleniu w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Nie daj się kupić, nie jesteś na sprzedaż”, a finansowane było ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Poprowadziła je Fundacja Czas Wolności, jako przeciwdziałanie przyczynom przestępstwa handlu ludźmi.

Podczas spotkania z uczniami przede wszystkim uświadamiano czym jest przestępstwo handlu ludźmi, jakie są metody werbowania sprawców i formy zniewolenia we współczesnym niewolnictwie. Ważny elementem spotkania było także omówienie niezbędnych zachowań, które mogą uchronić przed staniem się ofiarą handlu ludźmi.

Uczniowie dowiedzieli się, że handel ludźmi nie jest zjawiskiem nowym, jednakże w ostatniej dekadzie XX w. na kontynencie europejskim nastąpił poważny wzrost skali tego zjawiska.

Tematyka handlu ludźmi jest bardzo złożona, jest to przestępstwo, które występuje w różnych formach np. prostytucja, przymusowa praca, żebractwo, przymusowe małżeństwa, handel dziećmi (nielegalne adopcje), handel narządami, a co za tym idzie samo zjawisko ma wiele innych przyczyn występowania i dotyka wiele aspektów życia.

Młodzież biorąca udział w szkoleniu zyskała ogólną wiedzę na temat występowania zjawiska handlu ludźmi w Polsce i na świecie.

Prowadzący zajęcia przekazali informacje, mające na celu podniesienie świadomości w kwestii bezpieczeństwa, ochrony siebie i miejsc, gdzie można zwracać się o pomoc. Zwrócili też uwagę uczniów na takie oferty pracy za granicą, które powinny wzbudzić czujność i weryfikację pracodawcy.

Dziękujemy Pani Beacie oraz Panu Tomaszowi z Fundacji Czas Wolności za ciekawie przeprowadzone szkolenie.

 

 

galeria1