Chcesz poznać ciekawych ludzi?

Dołącz do Nas

Praktyki zawodowe uczniów technikum

piątek, 20 maj 2022 06:41
Praktyki zawodowe uczniów technikum

Praktyki zawodowe stanowią nieodłączny element kształcenia w klasach technikum. Mają one na celu pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych w danym zawodzie. Dzięki nim uczniowie mają szansę na porównanie własnej wiedzy i umiejętności z wymaganiami stawianymi przez konkretnych pracodawców. Tym samym wkraczają też na rynek pracy i zdobywają na nim pierwsze doświadczenia.  W tym roku szkolnym 4-tygodniowe praktyki w okresie od 20.04.2022 r. do 19.05.2022 r. odbyło 167 uczniów klas trzecich, uczących się w następujących zawodach: technik budownictwa, technik elektronik, technik informatyk, technik mechanik, technik ochrony środowiska, technik pojazdów samochodowych. Umowa o praktyki zawodowe podpisana została z 40 przedsiębiorstwami działającymi w branży budowlanej, z 15 firmami i instytucjami z branży informatycznej, 7 z branży elektronicznej, 7 z branży mechanicznej, 7 z branży ochrony środowiska i 19 przedsiębiorstwami funkcjonującymi w branży motoryzacyjnej. Wszyscy uczniowie z sukcesem zakończyli okres praktyk. Dziękujemy wszystkim Pracodawcom za zaangażowanie i współpracę oraz liczymy, że nadal będziemy wspólnie tworzyć dobre perspektywy rozwoju dla młodzieży wkraczającej na rynek pracy.


galeria