Chcesz poznać ciekawych ludzi?

Dołącz do Nas

Lekcja Enter

poniedziałek, 08 listopad 2021 09:55
Lekcja Enter

„ Edukacja to najpotężniejsza broń jakiej możemy użyć, żeby zmienić świat”

   Nelson Mandela

Projekt „ Lekcja Enter”

Od 8 listopada 2021 roku 3 nauczycieli informatyki i 15 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących naszej szkoły przystąpiło do realizacji projektu grantowego „Cyfrowe Mazowieckie” – III edycja realizowanego w ramach projektu „Lekcja Enter” – Działanie 3.1” Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt „Lekcja Enter” - realizowany jest przez partnerstwo w składzie: Fundacja Orange (lider), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych.

Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Grantobiorcą projektów grantowych „CYFROWE MAZOWIECKIE” oraz „Cyfrowe Mazowieckie III edycja” jest Potest Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 33/26a, 20-049 Lublin.

Okres realizacji projektu : w przypadku projektu „CYFROWE MAZOWIECKIE”     01.09.2020 - 31.01.2022

Celem projektu grantowego jest przeszkolenie nauczycieli w celu lepszego wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów i aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży. Jest dostosowanie lekcji do potrzeb młodych ludzi i tego, jak uczą się w czasach, kiedy dostęp do informacji jest tak szybki. Bez umiejętności korzystania z technologii, wykorzystywania ich w procesie nauczania nic się nie zmieni. Ba! Będzie jeszcze gorzej. A przecież, bez względu na to czy pandemia trwać będzie krótko, czy długo –nie uciekniemy przed cyfrową rewolucją. Nie chodzi tylko o to, by szkolenie było przyspieszonym kursem doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ma przede wszystkim poszerzać wiedzę nauczyciela i rozumienie świata jego uczniów.

Szkolenie odbywa się w formie online.

          Projekt LEKCJA ENTER jest inspirujący i rozwijający proces szkoleniowy dla nauczycieli, pozwala im podnieść kompetencje cyfrowe.