Chcesz poznać ciekawych ludzi?

Dołącz do Nas

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” realizowany w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu.

piątek, 13 listopad 2020 15:07
 

                                         

Starostwo Powiatowe w Sierpcu w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”.  Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

W ramach projektu Zespół Szkół nr 1 im. gen. José de San Martin w Sierpcu otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Szkolenia dla nauczycieli będą obejmowały zagadnienia w zakresie platform do nauczania zdalnego, w tym platformy edukacyjne w chmurze oraz możliwości ich wykorzystania do nauki zdalnej. Szkolenia dla uczniów będą obejmowały zagadnienia z zakresu obsługi zakupionego w ramach projektu sprzętu IT oraz oprogramowania do nauki zdalnej.

Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

Partnerem wiodącym jest Województwo Mazowieckie.

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020